მასალები შემუშავებულია FUNIBER-ისა და კლუჟ-ნაპოკას ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ტრენერთა ტრენინგის სესიისთვის, რომელიც პროექტის ფარგლებში 2020 წლის ნოემბერში ჩატარდა.

სემინარს დაესწრო პარტნიორი ქვეყნების თითქმის 40 აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი. ეს მასალები შეიძლება გამოყენებული იქნას ონლაინ კურსის დაგეგმვისა და შემუშავების პროცესში.

  1. საჭიროებათა გამოვლენა, როგორც დისტანციური სწავლების პირველი ნაბიჯი;
  2. ციფრული რესურსები ონლაინ სწავლებისთვის;
  3. საგანმანათლებლო შესაძლებლობების შესწავლა.