პროექტისა და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა საერთაშორისო ჟურნალში Practica E-learning. ჟურნალი ყურადღებას ამახვილებს პედაგოგიური ინოვაციების კვლევაზე და გამოჰყოფს საუკეთესო სწავლის პრაქტიკას  უმაღლეს განათლებაში, ელექტრონულ და ონლაინ ფორმატში

ონოს აკადემიური კოლეჯის დამფუძნებელთან და აღმასრულებელ  დირექტორთან რანან ჰარტმანთან ბლუმბერგის ინტერვიუ თემაზე: როგორ დავადგინოთ უმაღლესი განათლების მნიშვნელობა ისეთი მოსახლეობისთვის, როგორიცაა, მაგალითად, ისრაელსა და ონოს აკადემიურ კოლეჯის კამპუსებში მაცხოვრებელი  ულტრა-მართლმადიდებლური საზოგადოება

ინტერვიუ პორტოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდეტთა მხარდაჭერის
ოფიცერთან

ინტერვიუ პორტოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცე რექტორთან

პროექტის მიზნებისა და აქტივობების შესახებ მოკლე ვიდეო

ინტერვიუ პროექტის კოორდინატორთან 

ინტერვიუ პორტოს პოლიტექნიკური უნივერსტიტეტის სტუდენტებთან 

პროექტის კონსორციუმის შეხვედრა ისრაელში, მარტი, 2022 წელი 

პროექტის შუალედური მენეჯმენტ შეხვედრა ბარსელონა, 2022

პროექტის მოკლე ვიდეო