פרויקט LOVE.DIST@NCE מתמקד בפעילות הנוגעת לשוויון, נגישות ודמוקרטיזציה של השכלה גבוהה.

על ידי מתן הדרכה לחברי סגל, צוות מקצועי ומנהלי בנושא תכנון, פיתוח, יישום והערכה איכותית של קורסים אלקטרוניים / למידה מעורבת וחינוך מרחוק, LOVE.DIST@NCE יתרום לפיתוח הצעת תוכנית לימודים בישראל ובגאורגיה שמבוססת על למידה אלקטרונית / לימוד ולמידה מרחוק, העונה לדרישות המודרניזציה והנגישות של מערכת ההשכלה הגבוהה של המדינות השותפות כדי לשפר את שילוב הלומדים מקהילות מיוחדות במערכת החינוך.

מטרות ויעדים של הפרויקט

לקדם חינוך כולל בישראל ובגיאורגיה על ידי הרחבת ההנגשה להשכלה גבוהה עבור סטודנטים פוטנציאליים וקיימים מקבוצות פגיעות, מיעוטים דתיים ואתניים, פליטים, סטודנטים עובדים וסטודנטים החיים באזורי פריפריה / מרחק / כפרית.

so1

לבנות יכולות בישראל ובגאורגיה שיאפשרו למערכות להשכלה גבוהה להכיל תוכניות אפקטיביות ללמידה מרחוק. יכולות אלה צריכות להתייחס למוכנות מוסדית, צוותית וסטודנטיאלית וכן לגשר על פערי ידע;

so2

לפתח תכניות לימודים בישראל ובגאורגיה על בסיס למידה מרחוק, העונים על דרישות לשוויוניות ולהנגשתן של מערכות ההנגשה במדינות השותפות לשיפור האינטגרציה החינוכית של לומדים מוחלשים במערכת החינוך שלהם (קבוצות יעד מזוהות).

so3

לאפשר העברת נגישות לחומרי הוראה ולמידה במתכונת אלקטרונית לסטודנטים מקבוצות היעד המזוהות;

so4

לאמן ולהכשיר אנשי סגל, צוותים מקצועיים ואדמיניסטרטיביים בתכנון, פיתוח, יישום והערכה איכותית של קורסים למידה אלקטרונית / חינוך מרחוק;

so5

להעלות את המודעות הציבורית להנגשה, שוויוניות והדמוקרטיזציה של השכלה גבוהה, כדי לקדם הכלה חברתית;

so6

לאפשר העברת שיטות עבודה מומלצות להרחבת הגישה לתוכניות לימוד מרחוק, השתתפות בהן והשלמתן בהצלחה.

כרטיס פרויקט

טיוב הלמידה וההכלה האקדמית באמצעות שוויוניות בהוראה ולמידה מרחוק

חמש המדינות המשתתפות

ניתן לבקר בכרטיס הפרויקט ב- ec.europa.eu או:

צפו במפת הפרויקט

הורידו כקובץ PDF