על הפרויקט

הפעולות בהם מתמקד פרויקט LOVE.DIST@NCE הן שוויוניות, נגישות ודמוקרטיזציה של ההשכלה הגבוהה.

פרויקט LOVE.DIST@NCE מתמקד בפעילות הנוגעת לשוויון, נגישות ודמוקרטיזציה של השכלה גבוהה.

על ידי מתן הדרכה לחברי סגל, צוות מקצועי ומנהלי בנושא תכנון, פיתוח, יישום והערכה איכותית של קורסים אלקטרוניים / למידה מעורבת וחינוך מרחוק, LOVE.DIST@NCE יתרום לפיתוח הצעת תוכנית לימודים בישראל ובגאורגיה המבוססים על למידה אלקטרונית / מעורבבת ולמידה מרחוק, העונה על הדרישות למודרניזציה ולהנגשה של מערכת ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות כדי לשפר את שילוב החינוך של לומדים מוחלשים במערכת החינוך.

חדשות ואירועים

הישארו מעודכנים עם יוזמות הפרויקט שלנו

גלו עוד תוצרים
גלו עוד תוצרים

פגישת הקונסורציום הראשונה הוקדשה למשימות פיננסיות ומנהליות בפרויקט; כמו כן הוצגו מנגנוני האיכות הפנימיים של הפרויקט. היום האחרון של המפגש הוקדש לאסטרטגיית ההפצה שתושם במשך תקופת הפרויקט.

תוצרים

הישארו מעודכנים עם יוזמות הפרויקט שלנו

גלו עוד תוצרים
גלו עוד תוצרים

כלי הפרויקט

כלים, רכיבים, שאלונים ומסמכים אחרים המשמשים לקבלת מידע

ארגזי כלים ומסגרות

ארגזי כלים לסטודנט ולמרצה הווירטואליים, מסגרות לעיצוב קורסים

נגישות שוויונית ודמוקרטיזציה

דוחות וניתוחים השוואתיים בין מדינות האיחוד האירופי לבין המדינות השותפות

יכולות טכנולוגיות מידע ותקשורת

יכולות ICT באוכלוסיות היעד

חומרי הדרכה

חומרי להכשרת מדריכים

הפצה ופרסומים

פעילויות ההפצה ותוצרים שהופקו במסגרת הפרויקט

השותפים שלנו

תוכנית ההכשרה של Love Dist@nce שהובא על ידי שותפינו הנאמנים