17 בפברואר 2021 מפגש ההנהלה הרבעונית הרביעית נערכה באופן מאורגן על ידי המוסד המרכז. משתתפים מכל המוסדות השותפים השתתפו במפגש. נושאי הדיון העיקריים היו נושאים בניהול פיננסי, דיווחים וישיבות קונסורציום באמצע הטווח.

קבוצת עבודה האחראית לנושאים הכספיים הציגה את ההוצאות של כל מוסד והדגישה את חשיבות הדיווח במועד. גם השותפים הגאורגיים וגם הישראלים נתקלו בקשיים מסוימים ברכישת הציוד, אך הוסכם לסיים אותו בהקדם האפשרי. השותפים דנו גם באפשרות לקיים מפגש קונסורציום שנייה פנים מול פנים, אך בשל המגיפה פגישה זו תיערך באופן וירטואלי. השותפים הספרדים הציגו גם את תוכנית הפעילויות מתוך חבילת עבודות הפיתוח. המפגש הבא תוכנן לחודש מאי 2021.

צילום Love.Dist@nce . כל הזכויות שמורות.

מאמרים/קישורים להורדה

2021-06-29T07:23:30+00:00