מפגש הביניים של הפרויקט נערך ב -11 וב -13 במאי 2021.

במפגש זה דנו הרכזים המקומיים דנו בהתקדמות הפרויקט עד כה והציגו את הפעילויות שכבר הושלמו. המפגש החל בהצגת מוסד הרכז ובעקבותיו מוסדות המדינות השותפות. היום הראשון לפגישה הוקדש לניהול פיננסי, חברי הקונסורציום דנו בהוצאות של כל מוסד. היום השני לפגישה שימש לדיון בסוגיות הקשורות לדו"ח הביניים, איסוף נתונים ועריכת המסמכים המשלימים, כמו גם העיכובים שנגרמו עקב מגפת הקורונה. בסוף הפגישה חברי הקונסורציום הסכימו על ציר זמן שונה של פעילויות, נסיעות ופגישות מסוימות.

הפגישה הבאה תתקיים למעשה ביולי 2021.

צילום Love.Dist@nce . כל הזכויות שמורות.

מאמרים/קישורים להורדה

2021-06-29T07:23:37+00:00