החומרים עוצבו על ידי FUNIBER והאוניברסיטה הטכנית בקלוז'-נאפוקה לצורך הכשרת המאמנים שנערך במסגרת הפרויקט בנובמבר 2020.
כמעט 40 חברי סגל אקדמיים ומנהלתיים ממדינות שותפות השתתפו בסדנאות. ניתן להשתמש בחומרים אלה בעת תכנון ועיצוב הקורס המקוון.